เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

23 ก.ค. 2561 13:07 น.

จำนวนการเข้าชม 1,089 ครั้ง

สำนักงานโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยแผนจัดทำแผนแม่บทศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างขอบเขตงาน ใช้งบประมาณ 18 ล้านบาท จะเริ่มศึกษาเดือนตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 โดยสำรวจรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมการเดินทาง แนวเส้นทาง และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมทั้งการบริหารจัดการระบบจราจร เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางสะดวกขึ้น สร้างโอกาสเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่อีอีซี ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ / โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข7  และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ่งล้วนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซีในอนาคต 

 
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.