เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

3 ส.ค. 2561 10:40 น.

จำนวนการเข้าชม 1,115 ครั้ง

โครงการทรูปลูกปัญญา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส เพื่อประเมินผล เตรียมเพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
โครงการทรูปลูกปัญญา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในกลุ่มโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ที่ได้รับการขยายผลให้เป็น โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ภายใต้การดูแลของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงติดตามประเมินความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุน เช่น โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ-ไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน โครงการเกษตรพอเพียง ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุก ปลาทับทิม และโครงการสหกรณ์โรงเรียน

นอกจากนี้ ทีมงาน ทรูปลูกปัญญายังได้ติดตามคุณครูไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รูปแบบการประกอบอาชีพ นำไปสู่การวางแนวทางการทำแผนพัฒนาร่วมกับโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.