เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

3 ส.ค. 2561 15:08 น.

จำนวนการเข้าชม 1,199 ครั้ง

รัฐบาลแสดงความพร้อมในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ EEC คาดว่า จะมีเม็ดเงินลงทุน 1 ล้าน 7 แสนล้านบาท ไปติดตามจากช่วง 1 นาที กับ EEC
สำนักงานอีอีซี และ BOI ร่วมกับเอกชน 3 สถาบัน เปิดเวทีสัมมนา “EEC เดินหน้า เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น : โอกาสของนักลงทุนไทย” แสดงศักยภาพความพร้อมของรัฐบาลในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพัฒนาโครงการ EEC หลังจากพระราชบัญญัติ EEC มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และออกมาตรการใหม่ๆ รวมถึงการปรับกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ

เป้าหมายโครงการ EEC จะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมใหม่ เชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่ม CLMV และเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในอนาคต คาดว่าจะมีการลงทุน 1 ล้าน 7 แสนล้านบาท ภายใน 5 ปี

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.