เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 ส.ค. 2561 11:15 น.

จำนวนการเข้าชม 795 ครั้ง

ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา ช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ใน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุนด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนจึงพยายามปลูกฝังทักษะและกระบวนการด้านวิชาชีพ ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเองเพิ่มเติมได้ อย่างเช่น การทำขนมจีบเรืองวิทย์ ซึ่งปรับสูตรมาจากขนมจีบเมืองตรังนั่นเอง

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.