เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 ส.ค. 2561 11:42 น.

จำนวนการเข้าชม 883 ครั้ง

การปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กๆในวัยเรียน นั้นหมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและจริยธรรมในด้านต่างๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ดีงาม นั้นเอง วันนี้ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

วันนี้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED มีตัวช่วยคุณครูมาฝาก เป็นโปรแกรมการเรียนการสอน วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ที่ได้แนวคิดการเรียนการสอนมาจากโรงเรียนต้นแบบชั้นนำ Best Practice ของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี ถือได้ว่าเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ที่สอดแทรกไปในกิจกรรมที่สนุกสนานต่างๆ เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลง เล่มเกม  หากโรงเรียนได้ทำกิจกรรมในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ประมาณ 30 นาที จะทำให้เด็กนักเรียนสามารถซึมซับคุณธรรมต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

คุณครูสามารถศึกษารูปแบบกิจกรรมเหล่านี้ และนำมาใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของตน หรือ เด็กๆใกล้ตัวก็ได้ หากเปนคุณครูอาจจะใช้เวลาช่วงก่อนเข้าเรียนอย่างที่บอกไปตอนต้น อาจเป็นหลังเลิกเรียน หรือในชั่วโมงเรียน ตามความเหมาะสม ซึ่งวิชานี้ไม่เพียงเหมาะสำหรับคุณครูเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจ ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน

โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ http://www.pracharathschool.go.th/ และเข้าไปที่หมวด คลังความรู้ จากนั้นเลือก คุณธรรมจริยธรรมที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.