เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

10 ส.ค. 2561 12:04 น.

จำนวนการเข้าชม 792 ครั้ง

วันนี้เรื่องของการศึกษา จะพาคุณผู้ชมไปดูเด็กๆโรงเรียนประชารัฐ เลี้ยงไก่กัน ครับ/ค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้นอกจากเด็กๆจะสนุกแล้ว ยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่สำโรง จังหวัด กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ จากโครงการวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับความดูแลและแนะนำโครงการจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ตลอดจนฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในรูปแบบเป็นทีม มีกระบวนการคิด กระบวนการการวางแผน กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน ตั้งแต่การให้อาหาร เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆในฟาร์มไก่ การเก็บไข่ รวมไปถึงการช่วยกันทำความสะอาดเล้าไก่ รวมถึงนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารอีกด้วย กิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้เด็กๆมีความรู้สึกชื่นชอบ สนุกสนาน มีความสุข และภาคภูมิใจ ที่ได้ทำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.