เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ส.ค. 2561 12:16 น.

จำนวนการเข้าชม 716 ครั้ง

ติดตามความคืบหน้าด้านการศึกษา พร้อมกันในช่วงโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
 โรงเรียนวัดหนองทองทราย จังหวัดนครนายก ต้องบอกเลยว่าโรงเรียนแห่งนี้คึกคักมากๆ เพราะที่ศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาจัดกิจกรรมแน่น เสริมทักษะน่ารู้ให้กับเด็กนักเรียนอยู่เสมอ โดยครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและลูกเสือจราจร ซึ่งมีวัตุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทต่างๆ และเครื่องหมายจราจร การปฏิบัติหน้าที่อาสาจราจรของลูกเสือ การปฏิบัติตัวเมื่อพบผู้ติดยาเสพติดเด็ก ๆ ต้องทำอย่างไร รวมถึงให้เด็กๆ แบ่งกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าเราเจอสารเสพติดเราจะปฏิเสธอย่างไร เช่น ไม่ทดลองเสพสิ่งที่ไม่รู้จัก เลือกคบเพื่อนที่ดี ปรึกษาครอบครัว ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติดนอกจากนี้ ยังมีการบำเพ็ญประโยชน์กทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงเรียน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.