เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ส.ค. 2561 15:58 น.

จำนวนการเข้าชม 722 ครั้ง

โครงการ EEC ไม่หยุดอยู่แค่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เท่านั้น แต่มีแผนการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ
รัฐบาลเร่งเดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในพื้นที่ EEC โดยนำร่องที่จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแรก พร้อมเปิดเผยแผนพัฒนาพื้นที่ EEC แบบครบวงจร โดยกำหนดให้จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา สามารถเชื่อมโยงทั้งด้านการค้า การลงทุน การคมนาคม กับจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขยายพื้นที่ EEC โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในปีนี้

ส่วนข้อท้วงติงเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นที่สงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่ EEC เรื่องบทบาทการทำงานระหว่าง EEC และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ทางรัฐบาลได้ชี้แจงให้นักลงทุนรับทราบว่า การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการ EEC จะพิจารณาภาพรวม และ BOI จะรับช่วงต่อ เพื่อดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ตามกิจการที่ลงทุน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.