เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

16 ส.ค. 2561 15:56 น.

จำนวนการเข้าชม 718 ครั้ง

เปิดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความเจริญในพื้นที่ EEC เพื่อจัดสรรแหล่งน้ำให้เพียงพอ ก็เป็นเรื่องสำคัญในด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่า ความต้องการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ ภาคตะวันออกมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในจันทบุรี และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกผลไม้เศรษฐกิจ เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ รวมถึงพื้นที่ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เมื่อประกาศเป็นพื้นที่ EEC แล้ว จะมีความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น

สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการก็คือ วางแผนบริหารจัดการน้ำ และหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม โดยมีแนวทางในการพัฒนา เช่น ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม, พัฒนาอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ในลุ่มน้ำคลองวังโตนด จันทบุรี 4 แห่ง เพื่อเป็นหลักประกันว่า พื้นที่ EEC จะมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.