เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

17 ส.ค. 2561 15:23 น.

จำนวนการเข้าชม 825 ครั้ง

โครงการใหญ่ๆ ที่มีการลงทุนในพื้นที่ EEC จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีการพัฒนาคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่โมเดลในการพัฒนาจะเป็นอย่างไร ไปติดตามในช่วง 1 นาที กับ EEC
คณะผู้แทนบริษัทเพียร์สัน จากอังกฤษเข้าหารือร่วมกับทีมงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแนวทางสนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ EEC โดยเน้นพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทาง "สัตหีบโมเดล" ให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาแรงงานด้วยระบบ BTEC ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษาของบริษัทเพียร์สันที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยกำหนดสาขาเบื้องต้นที่จะจัดทำหลักสูตรใน 2 สาขา คือสาขาชิ้นส่วนอากาศยาน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ล่าสุดผู้แทนบริษัทเพียร์สัน ได้ลงพื้นที่ดูงานที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี เพราะทั้ง 3 สถาบัน มีหลักสูตรที่ใกล้เคียงตามมาตรฐาน BTEC  

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.