เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

17 ส.ค. 2561 15:28 น.

จำนวนการเข้าชม 837 ครั้ง

ติดตามข่าวด้านเศรษฐกิจ หลายภาคส่วน ทั้งเอกชน และรัฐบาล ทำพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือการผลักดันการจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของธุรกิจ ตามแผน Thailand 4.0
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย ( TFIT ) ที่มีสมาชิกกว่า 4000 ราย มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของภาคเอกชน เพื่อพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ร่วมกันผลักดันจัดตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  เพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย Digital Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยงานนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยด็อกเตอร์พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ทำพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือครั้งนี้

ทั้งนี้ คุณศุภชัย ยังกล่าวถึงแนวทางวัตถุประสงค์ ที่สภาดิจิทัลฯจัดตั้งขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 4 ข้อ คือ เรื่องการสร้างบุคลากร สร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ , การลดความเลื่อมล้ำ เพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความเสมอภาคยิ่งขึ้น ,  การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบดิจิทัล พร้อมทั้งบอกด้วยว่าจะเปิดรับสมาคมอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อมาร่วมขับเคลื่อนการตั้งสภาฯครั้งนี้

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.