เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

18 ส.ค. 2561 15:06 น.

จำนวนการเข้าชม 688 ครั้ง

นโยบายยกระดับสนามบินอู่ตะเภาของรัฐบาล จะต้องมาพร้อมกับระบบขนส่งมวลชนรอง เพื่อทำให้พื้นที่ EEC ประสบผลสำเร็จ
รัฐบาลประกาศลงทุนขยายสนามบินอู่ตะเภาให้รองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนในช่วง 20 ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคตามแผนพัฒนา EEC โดยมุ่งยกระดับ EEC เป็นมหานครแห่งที่ 2 ของไทยรองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มการขยายตัวในอนาคตแล้วพบว่า มีความเป็นไปได้สูง เพราะรายได้ประชาชาติของจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมกันมีขนาดเกือบ 40% ของกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจหลายตัวได้แสดงอย่างชัดเจนว่า เศรษฐกิจของ EEC อยู่ในลักษณะก้าวกระโดด

สำหรับความสามารถรองรับผู้โดยสารของสนามบินอู่ตะเภาคาดว่า จะใกล้เคียงกับขนาดของสนามบินสุวรรณภูมิในปัจจุบัน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องวางแผนเตรียมการพัฒนาด้านผังเมือง และด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะด้านการขนส่งรอง 3 แนวแกนคือแนวแกนแรก อู่ตะเภาตามถนนสุขุมวิท เชื่อมต่อศูนย์เศรษฐกิจพัฒนาแหลมฉบังและศรีราชา แนวแกนที่ 2 อู่ตะเภา-ฉะเชิงเทรา ตามแนวแกนทางหลวงสาย 331 และแนวแกนที่ 3 อู่ตะเภา-ระยอง-จันทบุรี ตามแนวแกนถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.