เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

19 ส.ค. 2561 15:11 น.

จำนวนการเข้าชม 722 ครั้ง

กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ TFIT (ทีฟิท) จัดงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมดิจิทัลอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
งานนี้มีดอกเตอร์ พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา มีการระดมวิทยากรชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติร่วมเปิดมุมมอง โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนสนเทศ กล่าวว่า งาน “ทีฟิท ฟอรั่ม 2018” จะเป็นการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศนวัตกรรม ที่ส่งเสริมการนำดิจิตอลไปพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน เพื่อให้ความรู้ในทิศทางนวัตกรรมดิจิทัลตลอดจนนำแนวทางมาประยุกต์ใช้พลิกโฉมธุรกิจ
            
เวที “ทีฟิท ฟอรั่ม 2018” ได้รับความร่วมมือจากองกรสมาชิกทั้ง 22 สมาคมทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมดิจิทัลอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.