เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

20 ส.ค. 2561 14:44 น.

จำนวนการเข้าชม 767 ครั้ง

1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ครอบคลุมเรื่องการเกษตรด้วย แต่เป้าหมายทำให้ 3 จังหวัดกลายเป็นครัวของ EEC จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
3 จังหวัดพื้นที่ EEC ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่มีประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำให้สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เสนอแผนจัดการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ EEC มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐาน คุณภาพผลไม้และอาหารแปรรูป โดยประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับ SME ที่เข้าร่วมโครงการ มุ่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต หาตลาดใหม่เพิ่มช่องทางจำหน่าย เพื่อให้เป็นครัวของ EEC รองรับความต้องการอาหารที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.