เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

7 ก.ย. 2561 11:44 น.

จำนวนการเข้าชม 933 ครั้ง

ติดตามข่าวสังคมธุรกิจที่น่าสนใจกัน กลุ่มทรูติดตั้ง WiFi ในมหาวิทยาลัยบูรพา ขานรับยุคไทยแลนด์ 4.0
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มทรู ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากร สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิต และอาจารย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้เกิดความอย่างยั่งยืน

สัญญาณ Free – WiFi ยังครอบคลุมไปทั่วพื้นที่ ทั้ง 3 แห่งของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต สระแก้วอีกด้วย 


ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.