เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ก.ย. 2561 14:32 น.

จำนวนการเข้าชม 705 ครั้ง

สิ่งที่ต้องทำคู่ขนานกับการพัฒนาพื้นที่ EEC คือการสร้างคน โดยเฉพาะสถาบันอาชีวะศึกษาที่วางแผนผลิตครูพิเศษป้อนสู่ตลาด EEC
โครงการ EEC เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จุดประกายให้คณะกรรมการอาชีวศึกษา ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตคนคุณภาพป้อนพื้นที่ EEC ได้ จึงเกิดเป็นโครงการ "ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC” ปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นครูพิเศษแล้ว 20 คน คาดว่าปลายปีจะขยายเครือข่ายเพิ่มเป็น 500 คน

โครงการ EEC เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคนควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จุดประกายให้คณะกรรมการอาชีวศึกษา ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตคนคุณภาพป้อนพื้นที่ EEC ได้ จึงเกิดเป็นโครงการ "ขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC” ปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นครูพิเศษแล้ว 20 คน คาดว่าปลายปีจะขยายเครือข่ายเพิ่มเป็น 500 คน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.