เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

12 ก.ย. 2561 11:46 น.

จำนวนการเข้าชม 700 ครั้ง

วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐ ในโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ทีมงานมีภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน จะเป็นอย่างไรติดตามตวามคืบหน้าด้านการศึกษา ในช่วง CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

วันนี้ที่โรงเรียนวัดหนองซิว จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดย รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี นายธวัชชัย ชัยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองซิว เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการให้ทางคณะอนุกรรมการได้รับทราบ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่

  • ผลของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผนพัฒนาจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  • และ การได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ICT Talent หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่มาประจำยังโรงเรียน
  • รวมถึง แผนการพัฒนาโครงการอื่นๆในปีการศึกษา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังได้แจ้งให้ทราบถึงโครงการ ICT Talent จากทางภาครัฐ ซึ่งจะดำเนินการให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตร ICT Talent กระบวนการเดียวกัน เพื่อขยายการดูแลโรงเรียนได้อย่างอย่างทั่วถึงมากขึ้น

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.