เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

19 ก.ย. 2561 12:12 น.

จำนวนการเข้าชม 1,669 ครั้ง

โครงการดีๆ “ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังสร้างสรรค์ เพื่อสังคมไทย” ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัล โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทยปี 2561” รวม 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอาสาสร้างสนาม สร้างสุข สร้างปัญญา จากกลุ่มต้นกล้าเพชรบุรี, โครงการมัธยมด่านขุนทดรวมใจหวงป่าตามรอยพ่อ จากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด, โครงการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าฝายน้ำตกน้อมถวายแม่ของแผ่นดิน จาก กศน.อำเภองาว จังหวัดลำปาง, โครงการขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน จากโรงเรียนรังษีวิทยา, และโครงการพี่อาสาพาน้องอ่านเขียน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

สำหรับปีนี้ มีผลงานเข้าร่วม 155 โครงการ มีเพียง 6 โครงการ ที่ได้รับทุนโครงการละ 40,000 บาท โดยทั้ง 6 โครงการ มีเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.