สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

20 ก.ย. 2561 12:48 น.

จำนวนการเข้าชม 1,818 ครั้ง

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมสานต่อโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ หรือ Connext ED ปีที่ 2
นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปีที่ 2 นี้ จะมีโรงเรียนในความรับผิดชอบของบริษัทฯ 123 โรงเรียน เน้นวางรากฐานทางวิชาการและการคิดอย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการงานอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.