เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

21 ก.ย. 2561 11:17 น.

จำนวนการเข้าชม 2,090 ครั้ง

ติดตามกิจกรรมดีๆ เนื่องในวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2561
กรมการขนส่งทหารเรือ เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร นักเรียน และจิตอาสา CSR SPIRITS กว่า 250 คน ล่องเรือกว่า 30 ลำ ช่วยกันเก็บผักตบชวาและขยะวัชพืช บริเวณคลองบางกอกน้อย หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลอง ปี 2561 เพื่อสร้างความตระหนักรู้คุณค่าประโยชน์จากการใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ พร้อมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้อยู่คู่กับเราตลอดไป ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ข้าวตราฉัตร และ ซี.พี.หมอดิน เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองทั่วกรุงเทพมหานคร 

สำหรับวันอนุรักษ์รักษาคูคลองตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ โดยเห็นว่าควรถือวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลอง เป็นวันพัฒนาแม่น้ำลำคลองแห่งชาติ

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.