เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

14 ต.ค. 2561 14:25 น.

จำนวนการเข้าชม 1,393 ครั้ง

โครงการ EEC จะส่งผลดีต่อคนในพื้นที่อย่างไร

มีคำยืนยันจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่า EEC จะช่วยสร้างฐานความเจริญแห่งใหม่ที่มุ่งพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับการพัฒนาเมือง การสร้างเมืองใหม่ การรักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายไปสู่ภูมิภาคอื่นของไทย

ส่วนผลประโยชน์ที่ชาวระยองจะได้รับ จะมีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ระบบคมนาคมดีขึ้น เกิดการพัฒนาเมืองเก่า และสร้างเมืองใหม่ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และยังช่วยยกระดับรายได้ต่อหัวของจังหวัดระยอง เพิ่มจากปัจจุบัน 4.3 แสนบาทต่อปี เพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.