เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ต.ค. 2561 14:37 น.

จำนวนการเข้าชม 1,391 ครั้ง

รัฐบาลทุ่มงบประมาณมหาศาล เพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC รองรับเมืองแห่งอนาคต
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 3 ล้านล้านบาท หนึ่งในนั้นมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนพื้นที่ EEC วงเงินกว่า 14,800 ล้านบาท 

สำหรับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรลงพื้นที่ EEC มี 9 กระทรวง 14 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการ 3 รัฐวิสาหกิจ โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 %ต่อปี ผ่านแผนการดำเนินงาน 6 แนวทาง ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเมือง และพัฒนาคนไปพร้อมกัน 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.