สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

17 ต.ค. 2561 11:13 น.

จำนวนการเข้าชม 810 ครั้ง

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อคนพิการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันให้ผู้พิการอัมพาตครึ่งท่อน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ทางภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย สร้างนวัตกรรมรถยนต์เพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มีชื่อว่า “MED CMU EV Car” ภายใต้ทุนวิจัยตามโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 
นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ร่วมคิดค้นนวัตกรรม กล่าวว่า เนื่องจากคนพิการที่ต้องใช้วีลแชร์ในชีวิตประจำวัน ไม่สามารถออกไปทำงานตามที่ต่างๆ ได้  ซึ่งปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกสถานที่ที่คนพิการต้องการไป คนพิการจึงพยายามดัดแปลงรถของพวกเขาเป็นรถจักรยานยนต์แบบสามล้อพ่วงข้าง เพื่อใช้ในการเดินทาง ซึ่งรถประเภทนี้ถือว่าผิดกฎหมายของกรมขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นรถดัดแปลง 

รถคันนี้นับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนพิการคันแรกของประเทศไทย ที่ให้ใช้งานได้จริง ยังช่วยลดการย้ายตัว และยกวีลแชร์ขึ้นลงรถยนต์ ที่มักเป็นสาเหตุให้คนพิการปวดไหล่ด้วย ซึ่งขณะนี้คณะผู้ผลิตกำลังหารือกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอป้ายทะเบียนรถ วิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฎหมาย และจะมีการพัฒนาต้นแบบต่อไปเพื่อขายเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้นี้. 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.