เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

20 ต.ค. 2561 14:16 น.

จำนวนการเข้าชม 1,230 ครั้ง

พฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ EEC จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ไปติดตามจาก Insight EEC
โครงการ EEC กำลังมีความคืบหน้าต่อเนื่อง ทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ศึกษาการผลิต ตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ในตลาด EEC ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยองพบว่าเกษตรกรที่ผลิตทุเรียนและมังคุดอินทรีย์ มีผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาด EEC มีทิศทางปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ชอบความสะดวกสบายในการจัดส่งถึงบ้าน 


และต้องการให้มีการจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ในตลาดเขต EEC ในรูปแบบสั่งจองล่วงหน้า และขายออนไลน์ส่งถึงผู้บริโภค รวมทั้งยังสนับสนุนการจัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์หมุนเวียนไปในแต่ละจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ EEC
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.