ภูมิภาค

โดย SMARTNEWS ONLINE

2 พ.ย. 2561 11:37 น.

จำนวนการเข้าชม 1,019 ครั้ง

ชาวนา ในจังหวัดลำปาง ใช้เวลาว่างจากช่วงเพาะปลูก ออกจับปูนามาแปรรูปผลิตเป็นน้ำปูส่งขายสร้างรายได้อีกทางให้กับเกษตรกร
กลุ่ม ชาวนาที่ว่างเว้นจากการทำนา ในจังหวัดลำปาง จะใช้เวลาว่าง ในช่วงเช้าออกจับปูนา ตามท้องนา ของตนเองและเพื่อนบ้าน เพื่อนำปูนา ที่จับได้ มาแปรรูป ผลิตเป็นน้ำปู ส่งขายตามท้องตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร ช่วงว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูก 
    
เมื่อจับปูนาได้แล้ว จะนำปูมารวมกันเพื่อคัดเกรด ซึ่งถ้าปูนาตัวใหญ่ ก็จะคัดออกและส่งขายให้กับพ่อค้าตามท้องตลาด ในราคากิโลกรัมละ 40-50 บาท แต่ถ้าปูมีขนาดตัวเล็ก ถ้านำไปขายจะไม่ได้ราคา จึงนำมาแปรรูปทำเป็นน้ำปู ไว้จำหน่ายและบริโภคเอง ซึ่งน้ำปู เมื่อทำเสร็จแล้ว จะมีราคาขายปลีกสูงถึงกระปุกละ 50 บาท แต่ถ้าขายส่ง จะอยู่ที่ราคากระปุกละ 45 บาท และถ้าขายเป็นกิโลกรัม ราคาจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 600  บาท จึงเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.