สกู๊ปพิเศษ

โดย SMARTNEWS ONLINE

5 พ.ย. 2561 10:59 น.

จำนวนการเข้าชม 737 ครั้ง

จิตอาสาชาวอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ใช้เวลาว่างหลังออกเรือประมง ดูแลโครงการเพิ่มปริมาณปลิงขาวในทะเล เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหาร และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
เมื่อปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำบ้านปลิงขาวมาให้ และหาชาวบ้านที่เป็นจิตอาสามาช่วยดูแล เพื่อเพิ่มปริมาณปลิงขาวในทะเลให้อุดมสมบูรณ์ และเป็นห่วงโซ่อาหารที่ยังคงสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีนายแก่น หญ้าปรั่ง อายุ 49 ปี  รับหน้าที่ดังกล่าวมานานกว่า 1 ปีแล้ว โดยจะใช้เวลาว่างหลังออกเรือประมง และมีน้ำลงต่ำสุดมาดูแลปลิงขาวในคอก บริเวณท่าเทียบเรือบ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเริ่มแรกได้ออกจับปลิงขาวในทะเลหน้าเกาะมุกด์ มาปล่อยไว้ในคอก เพื่อให้ผสมพันธุ์และออกไข่ เมื่อน้ำขึ้นไข่และตัวอ่อนของปลิงทะเลก็จะหลุดลอดออกไปตามช่องต่าง ๆ เพื่อออกสู่ทะเลตามธรรมชาติ โดยการเลี้ยงไม่ต้องให้อาหารหรือดูแลใด ๆ เนื่องจากเวลาน้ำขึ้นจะมีแพลงตอนและแหล่งอาหารตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยชาวบ้านสามารถเก็บไปกิน หรือนำไปตากแห้งขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 5,000-6,000 บาท 

นอกจากนี้ ยังได้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเกาะมุกด์ไม่จับปลิงทะเลวัยอ่อนที่ยังไม่ได้ขนาดมากินหรือขาย หากพบผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษตามกฎของหมู่บ้าน ทำให้ปริมาณปลิงทะเลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนชาวบ้านจับไปกินเป็นอาหารในครัวเรือนได้ทุกวัน ซึ่งหากมีงบประมาณลงมาเพิ่ม ก็จะขยายคอกเลี้ยงอีก 1-2 คอก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวประมงพื้นบ้านที่เดินทางมาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ.
 
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.