เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 พ.ย. 2561 11:55 น.

จำนวนการเข้าชม 1,397 ครั้ง

ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)

รวมพลังผู้บริหารสถานศึกษาต่อยอดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดย TRUE CONNEXT ED จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล" ประจำปี 2561 ให้กับโรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญา กลุ่มโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ และกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ จ. น่าน ภายใต้การสนับสนุนดูแลภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน 85 โรงเรียนจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายสำคัญด้านการศึกษา สพฐ. และ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ต่อยอดยุทธศาตร์การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้สมัยใหม่ สร้างพลังการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.