เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

14 พ.ย. 2561 11:31 น.

จำนวนการเข้าชม 5,799 ครั้ง

ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
งานประชุมเชิงปฏิบัติการงานนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณชาญชัย ธงรัตนะ HR Expert บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น มาร่วมบรรยายพิเศษให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 85 โรงเรียน ในหัวข้อ Leadership Development : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะผู้อำนวยการโรงเรียน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบัน ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สิ่งของรอบตัว การอบรมนี้ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารความคิด เข้าใจสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันยุค 4.0 เตรียมพร้อมปรับตัวปรับโรงเรียนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างแนวความคิดในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับโรงเรียน นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา อย่างทันยุค ทันสมัย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.