ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

16 พ.ย. 2561 14:57 น.

จำนวนการเข้าชม 9,179 ครั้ง

สมาคมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาไก่พื้นเมือง
คณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ประชุมร่วมกับเจ้าของฟาร์ม และซุ้มไก่ชนจากทั่วประเทศ หารือมาตรการการรองรับมาตรฐานสนามไก่ และควบคุมป้องกันโรคในไก่ชน เพื่อยกระดับไก่ชนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ปี 2561 ไก่ชนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นไก่กีฬา และไก่บริโภค 1,000 ล้านบาท และส่งออกนำรายได้เข้าประเทศได้ปีละ 60 ล้านบาท 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.