เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

28 พ.ย. 2561 11:34 น.

จำนวนการเข้าชม 5,564 ครั้ง

ติดตามในช่วง สานพลังประชารัฐ CONNEXT ED NEWS (คอนเน็กซ์อีดี นิวส์)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนนท์ อิงคุทานนท์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ 9C for Project Management ซึ่ง การบริหารโครงการ หรือ Project Management เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบริการรวม ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้สามารถ   แข่งขันได้ โดยเน้นถึงหลักการสำคัญของการบริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การวางแผนโครงการ การควบคุมโครงการ การจัดการทีมงาน  และการประเมินโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ตั้งไว้ ทั้งหมดนี้เหล่า ICT Talent จะสามารถนำไปปรับเข้ากับกระบวนการทำงานของตนเองกับโรงเรียนประชารัฐที่เข้าไปประจำ ให้เกิดเป็นระบบได้มากยิ่งขึ้น

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.