เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 ธ.ค. 2561 12:17 น.

จำนวนการเข้าชม 5,084 ครั้ง

ด้านการศึกษาในวันนี้ กลุ่ม ปตท. ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ได้เดินหน้าอบรมสะเต็มให้กับโรงเรียน 82 โรงเรียน ซึ่งเวลาคุณครูสอนสะเต็มศึกษา จะเป็นช่วงเวลาการจัดการเรียนรู้แสนสนุก เพราะเด็กๆจะได้ทั้งองค์ความรู้ และสนุกไปกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาตร์ ที่นำมาบูรณาการณ์เข้ากับชีวิตประจำวันได้

ถ้าพูดถึง สะเต็มในยุค 4.0 จริงๆอาจจะเป็นการให้เด็กสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะเด็กจะเก่งได้ต้องลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนเห็นถึงปัญหา และสามารถแก้ไขได้เอง โดยคุณครูจะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ สามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการสานพลังประชารัฐ connextedได้ที่ facebook CONNEXT ED และทางเว็บไซด์ http://www.pracharathschool.go.th/ ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.