เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

6 ธ.ค. 2561 12:48 น.

จำนวนการเข้าชม 5,175 ครั้ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นให้กับ ซีพีเอฟ, กลุ่มทรู และ 16 บริษัทในเครือต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
พิธีมอบโล่ครั้งนี้ จัดขึ้นงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 ในฐานะเป็นองค์กรเอกชนชั้นนำ ที่มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนคนพิการให้มีงานทำที่มั่นคง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังคมให้ดีขึ้น และสร้างความเสมอภาคทางสังคม

ที่ผ่านมา บริษัทได้เยี่ยมเยือนคนพิการที่ทำงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ถึงบ้านพัก เพื่อให้มั่นใจว่า คนพิการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 


ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.