เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ธ.ค. 2561 12:19 น.

จำนวนการเข้าชม 2,983 ครั้ง

ติดตามข่าวสังคมธุรกิจกันบ้าง บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น เข้ารับรางวัลเกียรติยศจากรัฐบาลเวียดนาม และร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี เปิดดำเนินการธุรกิจในประเทศเวียดนาม
นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น รับเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงาน ชั้น 3 จากรองประธานประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นรางวัลที่ประธานาธิบดีเวียดนาม มอบให้บริษัทเอกชน เพื่อยกย่องผลงานการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาชนชาวเวียดนามให้ได้รับความรู้ มีอาชีพ และเติบโตอย่างยั่งยืน งานนี้มีนางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อุปทูตสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย รวมทั้งหน่วยงาน และองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย

นายมนตรี ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลเวียดนาม เพราะตลอด 25 ปี ซี.พี. เวียดนาม ได้ยึดปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจมาตลอดนั่นก็คือผลประโยชน์ของประเทศที่เข้ามาลงทุนมีความสำคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาคือผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรเวียดนาม และสุดท้ายคือผลประโยชน์ของบริษัท สิ่งนี้ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ชาวเวียดนามให้ดีขึ้น โดยช่วง 25 ปีที่ประกอบธุรกิจ ซี.พี. เวียดนาม ได้สมทบเงินทุนกว่า 1 ล้าน 3 แสนล้านด่ง ให้แก่งบประมาณของเวียดนาม และสร้างงานทำให้กับชาวเวียดนามกว่า 4 แสนคน

บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือซีพีวี ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 25 ปี การลงทุนในเวียดนามด้วยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่ ซี.พี. เวียดนาม รณรงค์ส่งเสริมเป็นรายแรกจนสามารถเปลี่ยนความเชื่อของชาวเวียดนาม ที่มักจะไม่ให้เลือดแก่คนนอกครอบครัว จนเรื่องนี้เป็นประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขของเวียดนามอย่างมาก 

ขณะเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมแปรสัญลักษณ์ โดยพนักงาน ซี.พี. เวียดนามและเยาวชนอาสาสมัคร 800 คน เป็นรูปดอกบัวอย่างสวยงาม

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.