ภูมิภาค

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ธ.ค. 2561 14:53 น.

จำนวนการเข้าชม 3,892 ครั้ง

ชาวสวนยางที่บึงกาฬ เดินทางไปลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1800 บาท ตั้งแต่เช้าตรู่ หวั่นเสียสิทธิ์
บรรยากาศที่สำนักงานกองทุนสวนยางแห่งประเทศไทย จ.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ มีเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมากแห่มาขอลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง หลัง ครม.อนุมัติให้สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,800 บาท  อย่างล้นหลาม

วันนี้ 11 ธ.ค. เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานกองทุนสวนยางแห่งประเทศไทย จ.บึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร ผวจ.บึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ และนายไอศูรย์ แสนคำ ผอ.กยท.จ.บึงกาฬ นำเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ เร่งอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่แห่มาลงทะเบียนใหม่และขอตรวจสอบสิทธิ์ รวมถึงขอแก้ไขข้อมูลสวนยาง เพื่อเตรียมรับเงินช่วยเหลือ หลังรัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อนุมัติให้สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,800 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของคนกรีดยาง โดยมีการให้ความช่วยเหลือดังนี้ 1.เกษตรกรชาวสวนยาง 1,100 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 800 บาท/ไร่ และสนับสนุนปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 300 บาท/ไร่2.คนกรีดยางจะได้รับ 700 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง

นายไอศูรย์ แสนคำ ผอ.กยท.จ.บึงกาฬ กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้ว และได้ขึ้นทะเบียนไว้ต่อการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร(ธ.ก.ส.) ส่วนคุณสมบัติของคนกรีดยาง ต้องเป็นคนกรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต่อการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร(ธ.ก.ส.)โดยกำหนดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 6 ธ.ค.61 – 28 ก.พ.62 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของ กยท.เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อติดประกาศรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของ กยท.เป็นรายหมู่บ้าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการอีกด้วย

ด้านนายถนอม อุปสาร อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 ม.6 บ.โนนอินทร์แปลง ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ชาวสวนยางกล่าวรู้สึกดีใจ ที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ และอยากให้ทำให้ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งวันนี้ราคากิโลกรัมละ 15 บาท อย่างน้อยขอราคาขึ้นสัก 30 บาทต่อกิโลกรัม ก็ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่มีน้ำใจช่วยเหลือชาวสวนยางพารา

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.