เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

11 ธ.ค. 2561 15:44 น.

จำนวนการเข้าชม 4,339 ครั้ง

ติดตามข่าวสังคมธุรกิจกันบ้าง โรงงานผลิตอาหารสัตว์กลุ่มธุรกิจ ซี.พี. เวียดนาม ขึ้นครองธุรกิจผลิตอาหารสัตว์อันดับ 1 ในประเทศเวียดนาม
คณะผู้บริหาร ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์เมืองหาย เยือง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของเวียดนาม บนพื้นที่ 60 ไร่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพแก่ชาวเวียดนาม และสร้างอาหารที่มีคุณภาพ โดยนำประสบการณ์และความสำเร็จของซีพีเอฟประเทศไทยมาปรับใช้ ที่สำคัญยังควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และยังนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อทุ่นแรงแก่บุคลากรด้วย

ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ ผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้เองในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัท 45% ที่เหลืออีก 55% จำหน่ายแก่ลูกค้าในเมืองหายเยือง ฮานอย หายฝ่อง และหมันฝิ่น หากเทียบกับธุรกิจอาหารสัตว์จากเกาหลีใต้ และผู้ผลิตท้องถิ่น ถือว่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเวียดนาม จากการผลิตอาหารสัตว์บก 7 โรง กำลังการผลิตรวม 4 ล้านตันต่อปี และโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมี 3 โรง กำลังการผลิตรวม 4 แสนตันต่อปี 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.