ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

13 ธ.ค. 2561 14:49 น.

จำนวนการเข้าชม 3,176 ครั้ง

ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญ โภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในวงการธุรกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถ อันเป็นที่ประจักษ์ชัด อีกทั้งยังอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเป็นหนึ่งใน 5 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู นำโดย คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะผู้บริหาร ซี.พี. แลนด์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมมอบช่อดอกไม้จากท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ด้วย

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.