ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

24 ม.ค. 2562 15:29 น.

จำนวนการเข้าชม 2,142 ครั้ง

ในที่สุด กกต.ก็ได้ประกาศวันเลือกตั้งออกมาแล้ว เป็นวันที่24 มีนาคมนี้ตามคาด เกร็ดเลือกตั้งวันนี้ เราไปติดตามกำหนดการวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเลือกตั้งล่วงหน้า
หลังประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 มีผลตั้งแต่วันที่23 มกราคมที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กตต. ก็ได้ประกาศวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 มีนาคม ขณะที่การรับสมัครเลือกตั้งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง8 กุมภาพันธ์ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 4 ถึง 16 มีนาคม เลือกตั้งนอกเขต หรือเลือกตั้งล่วงหน้า17 มีนาคม

ขณะที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระเบียบนี้มีการกำหนดข้อปฏิบัติได้และข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมา ก็เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วเช่นกัน เพราะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว 

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.