ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

15 ก.พ. 2562 11:46 น.

จำนวนการเข้าชม 2,604 ครั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ รับคำร้องของ กกต. ที่ขอให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติไว้พิจารณา โดยให้ผู้ถูกร้องยื่นแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน ก่อนนัดพิจารณา 27 กุมภาพันธ์นี้
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์รับคำร้องของ กกต. ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ไว้พิจารณา กรณีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้กับผู้ถูกร้อง คือ พรรคไทยรักษาชาติ ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ติดใจที่จะชี้แจงข้อกล่าวหา โดยศาลได้นัดพิจารณาครั้งต่อไป ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 13:13 น.


ซึ่งมีคำชี้แจงจาก นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ตามที่ศาลระบุกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไปวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ยืนยันยังไม่ใช่วันวินิจฉัยตัดสิน ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล หากได้ข้อสรุปศาลถึงจะนัดลงมติอีกครั้ง ส่วนในเอกสารแถลงไม่ได้สั่งห้ามพรรคไทยรักษาชาติรณรงค์หาเสียง เพราะถือเป็นกิจการภายในของพรรค และศาลไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.