ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

3 เม.ย. 2562 13:18 น.

จำนวนการเข้าชม 2,007 ครั้ง

ท่าทีของผู้บัญชาการทหารบก ต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยขอให้หยุดวาทกรรม "ประชาธิปไตย"กับ "เผด็จการ" เพราะเป็นการสร้างความแตกแยก พร้อมแนะให้ทุกฝ่ายยอมรับกติกา ต่อสู้กันในรัฐสภาขอนักวิชาการอย่าปลูกฝัง ประชาธิปไตยซ้ายตกขอบ ใช้คำแรง "อย่าดัดจริต" เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชการทหารบก กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นงานพิธีวันสถาปนากองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ครบรอบ 112 ปี  ถึงสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่าทุกฝ่ายควรยอมรับกติกาหลังการเลือกตั้ง ให้มาต่อสู้กันในรัฐสภา และขอให้หยุดใช้วาทกรรม "ประชาธิปไตย" และ "เผด็จการ" ที่สร้างความแตกแยก พร้อมย้อนถาม เป็นคนไทยด้วยกันหรือไม่ ผุดวาทกรรมมาเพื่อแบ่งแยกประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างนั้นหรือ หรือต้องการให้เกิดสงครามกลางเมือง เหมือนที่เกิดขึ้นมา ทุกวันนี้ ยังมีขบวนการแบ่งฝ่าย ทำไมไม่เคารพกติกา แล้วไปสู้ในสภา ซึ่งเรื่องเหล่านี้ถูกชี้นำด้วยเกมการเมือง จากพวกนักการเมืองเดิมๆ หรือซ้ายตกขอบ


“ขอร้องสื่อมวลชน ช่วยสื่อสารสิ่งเหล่านี้ สู่ประชาชน นิสิต นักศึกษา เพราะเราเติบโต ที่ประเทศนี้ เรียนที่นี่ รับปริญญา จากพระบรมวงศานุวงศ์ ขอร้อง นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ที่ไปเรียนต่างประเทศ บางท่านได้ทุน ราชการทุนจากในวัง ท่านเรียนระบอบประชาธิปไตยที่ใดไม่ว่า แต่ระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้ มีวัฒนธรรม ของตัวเองแตกต่างกัน เมื่อเราไปเรียนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับประเทศอื่นอื่น แต่นี่คือวัฒนธรรมระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ การนำความรู้ระบอบประชาธิปไตยของที่อื่นมาต้องดูด้วย ไม่ใช่พยายามเปลี่ยนแปลง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่าเอาซ้ายจัดมาแล้วดัดจริต นี่คือแผ่นดินที่บรรพบุรุษ เสียเลือดเนื้อ ขอฝากรักกันเถอะ หยุดวาทกรรมการเมือง แล้วขอให้อยู่เกมใครเกมมัน เป็นไปตามครรลอง ล้างแค้นกันไปมาก็ไม่มีวันจบ
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.