ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

8 ต.ค. 2562 21:17 น.

จำนวนการเข้าชม 5,573 ครั้ง

 


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 กลุ่มอาสาสมัครการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ลงพื้นที่เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม MEA Volunteer ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2562 ณ บ้านหาดคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด นั้น ล่าสุด กฟน. ดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่ชำรุดเสียหาย เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ และไฟส่องสว่าง ให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว และผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในบ้าน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายการช่วยเหลือจำนวนราว 300 ครัวเรือน

ทั้งนี้ MEA ยังมีข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลดนั้น ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในบ้านว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่ หากพบชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที แต่ทั้งนี้ในการเข้าพื้นที่น้ำท่วมควรสวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ปิดระบบไฟฟ้าด้วยการปลดคัตเอาท์หรืออุปกรณ์ป้องกันภายในบ้าน แล้วจึงตรวจสอบสวิตช์หรือปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วม ทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งหรือทำให้แห้ง ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ห้ามใช้งาน ควรเรียกช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญช่วยตรวจสอบก่อน หลังจากนั้นเมื่อมั่นใจว่ามีความปลอดภัยแล้วจึงยกคัตเอาท์เพื่อใช้ไฟฟ้า แต่หากยังมีความชื้น เปียกที่อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือฟิวส์ขาด ให้ปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน ให้ความชื้นระเหยออก และหากยังพบว่ามีการชำรุดให้ช่างไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ให้คำนึงเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วมไม่มีความปลอดภัยทั้งสิ้นและหากพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่แห้งสนิท มีความเปียกชื้นหรือมีน้ำท่วมขัง ห้ามยืนแช่น้ำในขณะติดตั้งอุปกรณ์หรือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.