เศรษฐกิจ
ประกันสังคมซื้อหุ้นBBL ดันสัดส่วนเป็น5.0102%

ประกันสังคมซื้อหุ้นBBL ดันสัดส่วนเป็น5.0102%

ประกันสังคมซื้อหุ้นBBL  ดันสัดส่วนเป็น5.0102%

ยังคงเดินหน้าลุยหุ้นต่อ!? สำนักงานประกันสังคม เก็บหุ้นแบงก์กรุงเทพ ดันสัดส่วนถือหุ้นแตะระดับ 5.0102%


สำนักงานประกันสังคม ได้รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้ขายหุ้นธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL จำนวน 370,500 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0194% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ส่งผลให้จำนวนหุ้นในพอร์ตเพิ่มขึ้น 95,637,161หุ้น หรือคิดเป็น 5.0102% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยในโครงสร้างผู้ถือหุ้น สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 3

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH