เศรษฐกิจ
ภาคเหนือเตรียมตัว! ย้ายคลื่น 700 28 ก.ย.- 25 ต.ค.

ภาคเหนือเตรียมตัว! ย้ายคลื่น 700 28 ก.ย.- 25 ต.ค.

ภาคเหนือเตรียมตัว! ย้ายคลื่น 700 28 ก.ย.- 25 ต.ค.

ในเดือน ต.ค. นี้ สำนักงาน กสทช. จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวีในภาคเหนือส่งผลให้ภาคเหนือบางพื้นที่อาจไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ชั่วคราว โดยผู้ชมสามารถปรับจูนดิจิตอลทีวีได้ด้วยตัวเอง ตรวจสอบวัน เวลา และวิธีการปรับจูนดิจิตอลทีวีได้ทางเว็บไซต์ 700.nbtc.go.th หรือ โทร. 020-700-700

ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายนนี้ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ของดิจิตอลทีวี ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อนำไปรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะส่งผลให้การรับชมดิจิตอลทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณ ดิจิตอลทีวี หรือset top box และสมาร์ททีวี ไม่สามารถรับชมได้ตามปกติ ในช่วงเวลา 09.00-17.00 น.


โดยหลังจากที่ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชมจะต้องทำการปรับจูนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี และสมาร์ททีวี จากรีโมท ด้วยตนเอง จึงสามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ตามปกติ


ผู้ชมสามารถค้นหาวิธีการจูนได้ด้วยตัวเอง ที่เว็บไซต์ 700.nbtc.go.th ครั้งที่ 3 จะดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในพื้นที่ภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์โดยจะดำเนินการเป็นรายพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการปรับเปลี่ยนจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น (09.00-17.00 น.) ทำให้ผู้ชมในพื้นที่ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีในช่วงเวลา ดังกล่าวได้ชั่วคราว โดยหลังจาก 5 โมงเย็น (17.00 น.) เป็นต้นไป ให้ผู้ชมทำการจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีอีกครั้ง จึงจะสามารถกลับมารับชมได้ตามปกติ


ผู้ชมสามารถค้นหาวิธีการจูน ตรวจสอบวันเวลา พื้นที่และจังหวัดที่จะปรับเปลี่ยนความถี่ ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ 700.nbtc.go.th ด้วยตัวเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์ 0-2070-0700

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH