บันเทิง
"ลงโทษลูก-สั่งเสียลูก" ซีน "ที่สุด" ของ ตั้ว ศรัณยู ในศรีอโยธยา

"ลงโทษลูก-สั่งเสียลูก" ซีน "ที่สุด" ของ ตั้ว ศรัณยู ในศรีอโยธยา

ตัวจากไป แต่ฝากชื่อไว้ในผลงาน เปิดซีนที่ดีที่สุดที่แสดงโดย ตั้ว ศรัณยู รับบทเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในภาพยนตร์ซีรีส์ “ศรีอโยธยา”

ในภาพยนตร์ซีรีส์ “ศรีอโยธยา” ศรีอโยธยา" ภาค 1 ภาคแห่งมหาสงครามเสียกรุงฯ พ.ศ.2310 ซึ่งก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยโดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล นั้น ตั้ว ศรัณยู วงษ์กระจ่าง รับบทเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระบรมกษัตราธิราชองค์ที่ 31 แห่งราชอาณาจักรอยุธยา เป็นบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองและศาสนา จนกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่ บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองที่สุด ทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการศาสนา อันเป็นต้นแบบอารยธรรมแก่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น


โดยที่มีซีนสำคัญยิ่ง คือ เรื่องราวของโศกนาฏกรรมรัก ระหว่าง สมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ฯ (โดม-ปกรณ์ ลัม) พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และ เจ้าฟ้าสังวาล (วรนุช ภิรมย์ภักดี) องค์พระมเหสีฝ่ายซ้ายใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างยิ่ง และในฐานะกษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจำเป็นต้องลงโทษเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมตามมณเฑียรบาล


อีกซีนหนึ่ง เป็นซีนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อทรงชราภาพ กำลังสั่งเสียพระราชโอรสทุกพระองค์ และแต่งตั้งว่าที่พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่


เป็นผลงานที่ดีที่สุดผลงานหนึ่ง ของดาราผู้มากฝีมือ ที่แม้จะจากไป แต่คอละครจะจดจำไปนานเท่านาน


Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH