เศรษฐกิจ
วันนี้วันแรก! ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

วันนี้วันแรก! ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

วันนี้วันแรก! ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

วันนี้เปิดวันแรก! ไปลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันด่วน สิทธิมีจำนวนจำกัด


วันนี้ (15 ก.ค.) เป็นวันที่เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com สำหรับประชาชนเป็นวันแรก ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน ผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม


โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตรา 40% ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ในการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher คืนละ 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตรา 40%

หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว ต้องรอ SMS ยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วัน เมื่อได้รับสิทธิแล้วต้องรีบเข้าไปจองโรงแรม หรือโฮมสเตย์ เพราะสิทธิดังกล่าวมีจำกัดแค่ 5 ล้านคืนเท่านั้น

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH