ข่าวออนไลน์
เคาะแล้ว! เงินเยียวยา 3 พัน ให้กลุ่มเปราะบาง เตรียมโอนตามนี้!

เคาะแล้ว! เงินเยียวยา 3 พัน ให้กลุ่มเปราะบาง เตรียมโอนตามนี้!

เคาะแล้ว! เงินเยียวยา 3 พัน ให้กลุ่มเปราะบาง เตรียมโอนตามนี้!

เด็กแรกเกิด,ผู้สูงอายุและผู้พิการ รอเลย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเคาะวันแล้ว เช็คได้ที่นี่!


จากที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" ที่ได้รับผลกระทบจากการ COVID – 19 โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ล่าสุด นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 รายละ 3,000 บาท ขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะดำเนินการโอนเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้


ทั้งนี้การจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6.7 ล้านราย แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1.39 ล้านราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุกว่า 4 ล้านราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1.33 ล้านราย ราย


สำหรับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ครม.มีมติให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. จำนวน 3,000 บาท โดยมีส่วนหลักเกณฑ์ คือ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนในการขอรับสิทธิอีก

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH