ข่าวออนไลน์
ราชกิจจาฯ ประกาศสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ

ราชกิจจาฯ ประกาศสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ

ราชกิจจาฯ ประกาศสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 เรื่องสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ


ระบุว่า ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เลขทะเบียนที่ สรร. 35 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครนั้น เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ทำให้มีทุนลดลงไม่เกินร้อยละ50 จึงมีผลให้บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ.2543 และเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพความเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในวันเดียวกันด้วยนายทะเบียนจึงขอประกาศว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563นายอนันต์บวร เนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายทะเบียน

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH