การเมือง
จับตาครม.!ขยายพรก.ฉุกเฉินตัดม.9ห้ามชุมนุม - เงินโควิดอสม.

จับตาครม.!ขยายพรก.ฉุกเฉินตัดม.9ห้ามชุมนุม - เงินโควิดอสม.

จับตาครม.!ขยายพรก.ฉุกเฉินตัดม.9ห้ามชุมนุม - เงินโควิดอสม.

วาระน่าจับตาการประชุมครม.วันนี้ ชงพิจารณาจ่ายเงินพิเศษโควิด19 ให้อสม.คนละ 500 บาทต่อเดือนตามบรรทัดฐานบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และมติขยายเวลาขยายพรก.ฉุกเฉินแบบตัดมาตรา9


การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (29 ก.ค.) มีวาระพิจารณาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นค่าตอบแทนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือน ให้แก่ อสม. ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงกันยายน 2563 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563


นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ที่จะขยายเวลาการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ออกไปอีก 1 เดือน โดยจะตัดการบังคับใช้มาตรา 9 เรื่องการห้ามชุมนุมออกด้วย

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH