กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับมอบรางวัลเกียรติยศ “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย” Thailand Top Company Awards 2023

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับมอบรางวัลเกียรติยศ “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย” Thailand Top Company Awards 2023

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับมอบรางวัลเกียรติยศ “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย”  Thailand Top Company Awards 2023

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป รับมอบรางวัลเกียรติยศ “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย” Thailand Top Company Awards 2023 ในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้าน Best Customer Experience Awardนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติยศ “สุดยอดองค์กรธุรกิจไทย” Thailand Top Company Awards 2023 ในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้าน Best Customer Experience Award โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล จัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH