Series
ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แจกจี้เพชร กับ Unlucky Ploy [ชี้ช้ำกะหล่ำพลอย]

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แจกจี้เพชร กับ Unlucky Ploy [ชี้ช้ำกะหล่ำพลอย]

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แจกจี้เพชร กับ Unlucky Ploy [ชี้ช้ำกะหล่ำพลอย]

ร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก ซีรีส์ Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย ลุ้นเป็นเจ้าของ จี้เพชร

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แจก “จี้เพชรสุดคิ้วส์” กับซีรีส์ “Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย”

เพียงถ่ายเซลฟี่กับหน้าจอขณะชมซีรีส์ ชีช้ำกะหล่ำพลอย (Unlucky Ploy) ทุกวันพุธ-วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 จากนั้นนำรูปมาคอมเมนท์ใต้โพสต์กิจกรรมซีรีส์ ชีช้ำกะหล่ำพลอย (Unlucky Ploy) ประจำสัปดาห์ในเฟสบุ๊คเพจ True4U และแชร์โพสต์กิจกรรมพร้อมเปิดสาธารณะ ใส่แฮชแทค#ชีช้ำกะหล่ำพลอย24#True4Uช่อง24#TrueCJ

ภาพของใครที่มีคนกดไลก์และกดแชร์มากที่สุดในแต่ละสัปดาห์ รับฟรีจี้เพชรจาก Jubilee จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท หากภาพของใครมีจำนวนกดไลก์และกดแชร์เท่ากันให้ผู้ที่โพสต์ภาพก่อนเป็นผู้ได้รับรางวัล แจกสัปดาห์ละ 1 รางวัลรวม 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล มูลค่ารวม 120,000 บาท เริ่มกิจกรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2563- 27 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.true4u.com


เงื่อนไขและรายละเอียด

1.สิทธิพิเศษ “ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 แจก “จี้เพชรสุดคิ้วส์” กับซีรีส์ “Unlucky Ploy ชีช้ำกะหล่ำพลอย” จัดขึ้นในนามบริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (บริษัทฯ) โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องถ่ายรูปตัวเองพร้อมหน้าจอทีวีขณะรับชมซีรีส์ “ชีช้ำกะหล่ำพลอย” ทุกวันพุธ-วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางทรู โฟร์ยู ช่อง 24

2.จากนั้นโพสต์ภาพลงในคอมเม้นท์ใต้โพสต์กิจกรรม “ดูซีรีส์ชีช้ำกะหล่ำพลอย รับจี้เพชร”ประจำสัปดาห์ ทางเฟสบุ๊กทรูโฟร์ยู ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลาที่ละครออนแอร์ จนถึงเวลา 0.00 น.ของวันออกอากาศซีรีส์ในแต่ละสัปดาห์

3.ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์ภาพตัวเองพร้อมภาพหน้าจอทีวีที่มีโลโก้ทรูโฟร์ยูปรากฎอยู่ในภาพเท่านั้น

4.ภาพของคนแรกที่มีคนกดไลก์(รวมทุกการกดไอคอนแสดงความรู้สึก) และกดแชร์มากที่สุดในสัปดาห์และทำตามกติกาครบถ้วนสมบูรณ์ รับจี้เพชรจาก Jubilee จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

5.แจกสัปดาห์ละ 1 รางวัล รวม 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล มูลค่ารวม 120,000 บาท จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล

6.ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 – วันที่ 27 สิงหาคม 2563 (4 สัปดาห์) ดังนี้

6.1 สัปดาห์ที่หนึ่ง วันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ประกาศรางวัล 8 สิงหาคม 2563

6.2 สัปดาห์ที่สอง วันที่ 12-13 สิงหาคม 2563 ประกาศรางวัล 15 สิงหาคม 2563

6.3 สัปดาห์ที่สาม วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 ประกาศรางวัล 22 สิงหาคม 2563

6.4 สัปดาห์ที่สี่ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ประกาศรางวัล 29 สิงหาคม 2563

7.ประกาศรางวัลผ่านทางช่องทาง เฟสบุ๊กทรูโฟร์ยู เวลา 11.00 น. ตามวันที่บริษัทฯกำหนด

8. หลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับมายังเฟสบุ๊ก ทรูโฟร์ยู ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลทางเฟสบุ๊กทรูโฟร์ยู เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล

9.เงื่อนไขการรับรางวัลจี้เพชร Jubilee ผู้ชนะการแข่งขันจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนดและเข้ามารับรางวัลจี้เพชรที่ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 11.00- 16.00 น. โดยเตรียมหลักฐานบัตรประชาชน และสำเนามายืนยันสิทธิ์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

10.ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และบริษัทฯมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควรทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

12.ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

13.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของรูปภาพที่นำมาโพสต์เท่านั้น หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น และขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที

14.กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

15.พนักงานของ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุก และรับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้


Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH