ข่าวออนไลน์
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น วันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น วันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น วันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2563


ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานมัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน จะยังคงเจริญรุดหน้าต่อไป และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมมือกันในกิจการทุกๆ ด้าน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองแก่ทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH